By Jacqueline A-Tjak

ISBN-10: 9036804965

ISBN-13: 9789036804967

ISBN-10: 9036804973

ISBN-13: 9789036804974

Acceptance and dedication remedy (ACT) is een goed onderzochte en bewezen effectieve vorm van cognitieve gedragstherapie. In deze herziene, tweede editie worden de basisbegrippen van ACT uitgelegd en de toepassing ervan in de praktijk beschreven. Theoretische en wetenschappelijke achtergronden, evenals de zes kernprocessen van ACT en gebruik van ACT in multidisciplinaire groups worden toegelicht. Aan bod komen angst, depressie, chronische pijn, psychose, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek en autisme. Ook is er aandacht voor ACT bij kinderen en jeugdigen, bij ouders van kinderen met ontwikkelings- en/of psychische problemen en bij mensen met een verstandelijke beperking. Ten slotte wordt uitleg gegeven over de matrix, een hulpmiddel om ACT kort en krachtig te kunnen toepassen en is er een hoofdstuk over ACT als preventie. De lezer krijgt diversified handvatten om ACT in praktijk te brengen.

Dit boek is bedoeld voor hulpverleners, coaches en andere execs die zich bezighouden met gedragsverandering.

Show description

Read or Download Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk PDF

Similar nonfiction_13 books

New PDF release: Lipid Signaling Protocols

During this moment variation equipment are defined to degree the synthesis of lipids corresponding to the phosphoinositides, ceramides and sphingomyelin, in addition to innovations to molecularly represent a few of the kinases and phosphatases that keep an eye on the intracellular metabolism of those lipids. Lipid Signaling Protocols, moment variation publications readers via certain experimental protocols, that are complimented through evaluation chapters that spotlight the technical issues, demanding situations and power pitfalls linked to utilizing those laboratory-based ways.

Penny Griffin's Arthur Wing Pinero and Henry Arthur Jones PDF

Arthur Wing Pinero and Henry Arthur Jones verified an English drama that used to be revered by way of different nations. They committed themselves to the reclamation of English drama from the doldrums of the past due 18th century. jointly they raised criteria within the theatre of performing and creation, explored very important social and ethical concerns, and fought a lifelong conflict with the censor, altering general perspectives of what used to be appropriate within the theatre.

New PDF release: CDM Regulations 2015 Procedures Manual

The CDM laws require all these inquisitive about building to undertake an built-in method of well-being and security administration. This strategies handbook presents a documentation approach for compliance with the statutory standards. it really is being completely revised to take account of significant alterations to the CDM rules 2015.

Additional resources for Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk

Example text

8 Do’s en don’ts – 25 J. 1007/978-90-368-0497-4_3, © 2015 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 3 20 3 Hoofdstuk 3 • Acceptatie Acceptatie is een actief proces van je openstellen voor de innerlijke ervaringen die zich aandienen. Acceptatie gaat samen met bereidheid. Bereidheid staat voor de keuze die je kunt maken om je open te stellen voor wat er is. Acceptatie is geen doel op zichzelf. We werken in de behandeling aan acceptatie om het daardoor mogelijk te maken een leven te leiden naar je eigen waarden.

Tot slot tekent de therapeut nog een cirkel om het geheel heen en zet daarin: ‘nadenken: angstig worden’. De therapeut bespreekt met Eva dat de binnenste cirkel gevuld is met schone pijn en de andere cirkels vuile pijn bevatten. Het is voor Eva gemakkelijk te zien dat wat klein begonnen is, zo uitgroeit dat het haar hele leven beheerst. Schone pijn, vuile pijn-interventie ontleend aan Robyn Walser en Jacqueline Pistorello, workshop tijdens het ACT-Wereldcongres in Londen, 2006. 1 Acceptatie oefenen Nadat het voorwerk gedaan is, bestaat het oefenen van acceptatie uit het doen van interventies waarbij de cliënt uitgenodigd wordt stil te staan bij innerlijke ervaringen.

In RFT-termen is dit een regel waarnaar de cliënt leeft, ook al werkt de regel niet. Dit komt omdat controle op andere gebieden van het leven wél goed werkt. Dat bespreek je bijvoorbeeld zo: ‘Voor zaken buiten ons bestaat er een regel die geweldig werkt: als iets je niet bevalt, bedenk dan hoe je ervan af kunt komen en doe dat dan. ’ Vervolgens geef je de cliënt ter overweging: ‘Maar zou het kunnen dat die regel niet werkt voor de wereld binnen je huid? ’ Het is belangrijk dat de therapeut de onderliggende paradox bespreekt: als je iets accepteert om het kwijt te raken, is het geen werkelijke acceptatie.

Download PDF sample

Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk by Jacqueline A-Tjak


by Mark
4.0

Rated 4.65 of 5 – based on 48 votes